Ημερίδα "Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών"