Ενημερωτική εκδήλωση της ΓΓΕΤ για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, του Ορίζοντα 2020

Πότε και πού;

11.07.2019
Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, 15341, Αγ. Παρασκευή Αττικής)

Ιστότοπος

Επικοινωνία

Κ. Γαλανού
213 1300092
kgal@gsrt.gr

Διοργάνωση

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας