Ημερίδα για πολιτιστική επιχειρηματικότητα του προγράμματος