Διεθνές Συνέδριο "Τεχνητή νοημοσύνη και δίκαιο: περιορισμοί, προκλησεις, προοπτική"