Ημερίδα Παρουσίασης του Έργου European Digital Bootcamps (EDIBO)