Ο Ρώσος στοχαστής Μιχαήλ Επστέιν για πρώτη φορά στην Ελλάδα