Ετήσιο συνέδριο «Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη»