Διημερίδα: Η Καινοτομία συναντά την Αμυντική Βιομηχανία