39η Ετήσια Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας

Πότε και πού;

20.04.2018 έως 21.04.2018
Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

Επικοινωνία

Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
2310 997409
amgl39@lit.auth.gr

Διοργάνωση

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)