Εκδήλωση «Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις»

Πότε και πού;

13.10.2017
Αθήνα

Επικοινωνία

Γραμματεία εκδήλωσης
ampora@elot.gr

Διοργάνωση

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ΚΕΔΕ