Βραδιά του Ερευνητή 2017 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών