Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων «Εκ γυναικός... πηγάζει τα κρείττω»: διαδροµές στις αρχειακές πηγές

Πότε και πού;

19.06.2017
Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Δάφνης 61, Τ.Κ.15452, Ψυχικό

Ιστότοπος

Επικοινωνία

210 67 82 270
organosis@gak.gr

Διοργάνωση

Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων