Συνέδριο με θέμα 'Τεχνολογίες Περιορισμού της Κλιματικής Αλλαγής'

Πότε και πού;

21.09.2017 έως 22.09.2017
Αθήνα

Επικοινωνία

Ράνια Ζαχαροπούλου
rzax@obi.gr

Διοργάνωση

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office, EPO)