Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις ΕΙΕ Δ΄ Kύκλος Oμιλιών // "Η διατροφή στη Μεσόγειο: Ιστορικές πτυχές και βιοχημικές προσεγγίσεις"