Συνέδριο με τίτλο: "2020 University-Industry Interaction Conference"

Πότε και πού;

09.06.2020 έως 11.06.2020
Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Το ΕΚΤ θα παρουσιάσει τους επιχειρηματικούς δεσμούς που ενδεχόμενα ανέπτυξαν οι νέοι ερευνητές και επιστήμονες που συμμετέχουν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείο, στην εργασία “Do we partner with firms or not? Exploring the entrepreneurial attitudes of Greek young scholars”