Ημέρες Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πότε και πού;

04.11.2019
Βόλος - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ΕΚΤ και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.