Το ΕΚΤ στο 6ο Πανελλήνιο Forum Νέων Επιστημόνων στη Λάρισα

Πότε και πού;

22.11.2018
Λάρισα

Την ευκαιρία να ενημερώσσει τους νέους επιστήμονες για τα οφέλη της δικτύωσης των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο θα έχει η πρωτοβουλία του ΕΚΤ, οι «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», στο 6ο Πανελλήνιο Forum Νέων Επιστημόνων που γίνεται στο πλαίσιο του 69ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας στη Λάρισα.