Οι «Γέφυρες» επισκέπτονται τις Σέρρες στο πλαίσιο του 2ου EU Jobs & Mobility Roadshow

Πότε και πού;

24.11.2017
Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου - 1ος Όροφος, Μεραρχίας 36, Σέρρες

Το ΕΚΤ υλοποιεί τη νέα εθνική πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης & Συνεργασίας" που σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.