Ε' Κύκλος Μορφωτικών Εκδηλώσεων ΕΙΕ "Η εξορία στον βυζαντινό κόσμο ως τόπος και ως έννοια"

Πότε και πού;

23.05.2017
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα)

H εκδήλωση βιντεοσκοπείται από το ΕΚΤ & μεταδίδεται ζωντανά στο media.ekt.gr/live.