COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Smriti Mallapaty & Heidi Ledford
Nature, doi: 10.1038/d41586-020-02706-6
25 Σεπτεμβρίου 2020
Αρκετές από τις έρευνες για το εμβόλιο, προβλέπουν οτι θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν αποτελέσματα μέσα στον επόμενο μήνα. Όμως οι ερευνητές προειδοποιούν οτι ενδέχεται τα εμβόλια να βρουν εμπόδιο κατά τις δοκιμές ασφαλείας και οτι οι διαδικασίες έγκρισης θα επηρεαστούν από τις διάφορες πολιτικές.
F. Casella
IEEE Control Systems Letters, vol. 5, no. 3, pp. 1079-1084, July 2021, doi: 10.1109/LCSYS.2020.3009912.
Μελετάται εάν και σε ποιο βαθμό οι επιδημία COVID-19 μπορεί να ελεγχθούν, από τις αρχές που λαμβάνουν αποφάσεις για τα μέτρα δημόσιας υγείας, βάσει ημερήσιων αναφορών των αποτελεσμάτων των test επιιχρίσματος, που έχουν πραγματοποιήθεί σε ενεργά περιστατικά και των συνολικών περιπτώσεων.
The Long-Term Distributional and Welfare Effects of Covid-19 School Closures
Nicola Fuchs-Schündeln, Dirk Krueger, Alexander Ludwig and Irina Popova
ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 20-045
Posted: 23 Sep 2020
Το ίδιο το κλείσιμο του σχολείου ευθύνεται πρωτίστως για τον αρνητικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη ευημερία των παιδιών. Οι  αρνητικές συνέπειες στα εισοδήματα που προκαλείται από την πανδημία στους γονείς, φαίνεται να διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Tsitsilonis, O.E.; Paraskevis, D.; Lianidou, E.; Pierros, V.; Akalestos, A.; Kastritis, E.; Moutsatsou, P.; Scorilas, A.; Sphicopoulos, T.; Terpos, E.; Thomaidis, N.; Tsakris, A.; Voulgaris, N.; Daskalaki, C.C.; Evangelakou, Z.; Fouki, C.; Gianniou, D.D.; Gumeni, S.; Kostaki, E.-G.; Kostopoulos, I.V.; Manola, M.S.; Orologas-Stavrou, N.; Panteli, C.; Papanagnou, E.-D.; Rousakis, P.; Sklirou, A.D.; Smilkou, S.; Stergiopoulou, D.; Trougakos, I.P.; Tsiodras, S.; Sfikakis, P.P.; Dimopoulos, M.-A.
Life 2020, 10, 214, DOI: 10.3390/life10090214
Published: 21 September 2020
Giorgos Bamias, Styliani Lagou, Michalis Gizis, George Karampekos, Konstantinos G Kyriakoulis, Christos Pontas, Gerassimos J Mantzaris
Inflammatory Bowel Diseases, Volume 26, Issue 8, August 2020, Pages 1144–1148, https://doi.org/10.1093/ibd/izaa143

 

Farsalinos, K., Eliopoulos, E., Leonidas, D. D., Papadopoulos, G. E., Tzartos, S., & Poulas, K.
International Journal of Molecular Sciences , 21(16), 5807, DOI: https://doi.org/10.3390/ijms21165807

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.