Κλινική μελέτη

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections
Quan-Xin Long, Xiao-Jun Tang, et al.
Nature Medicine, https://doi.org/10.1038/s41591-020-0965-6
Published: 18 June 2020
Μελετήθηκαν 37 άτομα υψηλού κινδύνου έκθεσης στον νέο κορονοϊό, στην περιοχή Wanzhou, τα οποία διαγνώστηκαν με λοίμωξη SARS-CoV-2, όμως χωρίς σχετικά κλινικά συμπτώματα κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Τα δεδομένα έδειξαν οτι τα ασυμπτωματικά άτομα είχαν ασθενέστερη ανοσοαπόκριση στη λοίμωξη SARS-CoV-2. Η ισχύς και η διάρκεια της ανοσίας μετά τη μόλυνση είναι ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή ή άρση περιοριστικών μέτρων, από τους υγειονομικούς φορείς.
A Randomized Trial of Hydroxychloroquine as Postexposure Prophylaxis for Covid-19
David R. Boulware, et al.
The New England Journal Of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2016638
June 3, 2020
Η προληπτική χορήγηση του σκευάσματος υδροξυχλωροκίνη σε 812 άτομα, χωρίς συμπτώματα COVID-19, που είχαν υψηλού κινδύνου έκθεση και επιβεβαιωμένη επαφή με Covid-19,  δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.
Η συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας Covid-19 δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων που έλαβαν προληπτικά υδροξυχλωροκίνη και εκείνων που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν πιο συχνές με την υδροξυχλωροκίνη από ότι με το εικονικό φάρμακο (40,1% έναντι 16,8%), αλλά δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.
A race to determine what drives COVID-19 severity
Marios Koutsakos & Katherine Kedzierska
Nature, doi: 10.1038/d41586-020-01915-3
29 JUNE 2020
Συνεχιζόμενες είναι οι προσπάθειες για να βρεθεί ποιοι είναι εκείνοι οι ανθρώπινοι ή οι ιογενείς παράγοντες που καθορίζουν εάν ένα άτομο με COVID-19 θα εμφανίσει σοβαρά συμπτώματα. Αναλύθηκαν κλινικά στοιχεία που συνδέονται με 326 άτομα στη Σαγκάη της Κίνας, που μολύνθηκαν με SARS-CoV-2.

Pages