Έρευνα

Συνέδριο 'Ανώτατη εκπαίδευση και αγορά εργασίας'
18.03.2004 έως 19.03.2004 Κοζάνη (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)
Συνέδριο 'Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον'
03.12.2004 Αθήνα
Συνέδριο 'Εθνική Στρατηγική για την Υγεία - Νέες Τεχνολογίες'
14.01.2004 Αθήνα
Συνέδριο 'Ελληνικές Εξαγωγές: Μια νέα στρατηγική'
07.06.2001 Αθήνα (Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία)
Συνέδριο: 'Εναλλακτικός τουρισμός και διαχείριση περιβάλλοντος σε μικρές ή/και νησιωτικές περιοχές'
02.10.2008 έως 04.10.2008 Μήλος
Συνέδριο 'Καινοτομία και Περιφερειακοί Φορείς: Προοπτικές Ανάπτυξης'
09.11.2007 Κοζάνη
Συνέδριο 'Νέα Αγορά και Νέα Τεχνολογία: Συστημικές Δομές, Ευρυζωνικότητα & Κοινωνική Δυναμική'
26.05.2007 έως 28.05.2007 Πειραιάς
Συνέδριο 'Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής'
04.05.2001 έως 06.05.2001 Πάτρα, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Συνέδριο: 'Οι αναπτυξιακές προκλήσεις στην 4η Προγραμματική Περίοδο (2007-2013) και ο ρόλος των Μηχανικών. Για την κοινωνία της γνώσης, την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη'
13.06.2007 έως 15.06.2007 Αθήνα
Συνέδριο: 'Ποιες Επαγγελματικές Δεξιότητες θα χρειαστούμε στο μέλλον; - Τα πρώτα αποτελέσματα πανευρωπαϊκής πρόγνωσης'
21.02.2008 έως 22.02.2008 Θεσσαλονίκη

Pages

Subscribe to Έρευνα