Έρευνα

Συμπόσιο 'Επιστημονική Έρευνα στα Κύθηρα'
19.09.2003 έως 21.09.2003 Κύθηρα
Συμπόσιο: 'Το ΕΜΠ στην πρωτοπορία της Έρευνας και Τεχνολογίας'
03.12.2007 έως 04.12.2007 Αθήνα
Συνάντηση Εργασίας 'Δημιουργία περιφερειακού πόλου καινοτομίας & νέας οικονομίας στη Θεσσαλία'
03.10.2002 Βόλος (εγκαταστάσεις Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας, Α' ΒΙΠΕ)
Συνάντηση Εργασίας 'Ολοκληρωμένες Υποδομές Δικτύωσης και Υπερ-υπολογιστικών Πλεγμάτων για την Ηλεκτρονική Επιστήμη - η πρωτοβουλία της ΕΕ για τις Ηλεκτρονικές Υποδομές (eΥποδομές)'
12.06.2003 Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Συνάντηση εργασίας:Πρόγραμμα 'Ευρωπαϊκή Έρευνα στον Τομέα της Ασφάλειας'
06.04.2005 Αθήνα
Συνάντηση Παρουσίασης Αποτελεσμάτων Έργου ' Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση Στην Ελλάδα Χώρος & Τεχνολογία'
31.01.2005 Ιωάννινα
Συνέδριο '1st Project Management Congress'
21.11.2006 Αθήνα
Συνέδριο: 4th South East European Doctoral Student Conference (DSC 2009)
06.07.2009 έως 07.07.2009 Θεσσαλονίκη
Συνέδριο 'Interregional Conference of Innovative Actions, Cooperation and Networking'
29.03.2004 έως 31.03.2004 Πάτρα (Patras Palace Hotel)
Συνέδριο: 'Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασμός & Περιβάλλον - ΕΣΠΑ 2007-2013 και νησιωτικές πολιτικές'
22.11.2007 έως 25.11.2007 Ηράκλειο

Pages

Subscribe to Έρευνα